Wat is WSBO?

De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WSBO) is een fiscale regeling. Deze regeling is geïntroduceerd door het ministerie van Economische zaken. De regeling is bedoeld om te stimuleren dat bedrijven aandacht besteden aan onderzoek en ontwikkeling, oftewel ‘research and development'(R&D). In 1994 is de regeling in werking getreden, het is in eerste instantie geïntroduceerd als een zelfstandige wet. In 1996 werd de regeling als zelfstandige wet ingetrokken en ging het vallen onder de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen. De WSBO als naam is gewoon blijven bestaan maar werd een onderdeel van de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen. De WSBO wordt door veel verschillende bedrijven, zelfstandigen en kennisinstellingen gebruikt begin 21e eeuw lag het gebruik jaarlijks op zo’n 10.000 bedrijven. Het doel van de fiscale regeling is dat bedrijven meer geld gaan investeren in speur- en ontwikkelingswerk. Uit onderzoek is gebleken dat het ook een erg effectieve regeling is. Vrijwel het gehele genoten fiscale voordel uit de WSBO wordt gebruikt ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk. Dat het een effectieve regeling is blijkt ook wel uit het budget wat wordt toegekend ieder jaar bij Prinsjesdag. In 2020 is het budget vastgesteld op €1281 miljoen.

Hoe werkt WSBO?

De WSBO is een fiscale regeling die inhoudt dat voor de werknemers van een bedrijf die aan een R&D project werken, een tegemoetkoming in de loonkosten is. Dit voordeel kan zowel door zelfstandigen als bedrijven worden verkregen. Je moet als bedrijf of zelfstandige wel afdrachtplichtig zijn voor de loon- of inkomstenbelasting, anders kan je voor de fiscale regeling niet in aanmerking komen. Sinds 2016 kun je loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk in aftrek nemen en daarnaast ook overige kosten en uitgaven die verbonden zijn aan het speur- en ontwikkelingswerk verrekenen. Dit komt omdat de aparte regeling Research- en developmentaftrek in 2016 samen is gegaan met de WSBO. Op 1 januari 2020 zijn er een aantal veranderingen in gegaan:

  • Ondernemers kunnen de aanvraag tot 1 dag van tevoren aanmelden
  • Eind van het jaar moet de aanvraag uiterlijk 20 december binnen zijn
    Ondernemers mogen maximaal 4 keer een aanvraag indienen per jaar

De aanvraag is vaak ingewikkeld en je bent er veel tijd voor kwijt als ondernemer of zelfstandige. Je kunt het aanvragen van de regeling daarom ook uit besteden aan wbsoburo, via wbsoburo.nl. Zij ondersteunen verder bij hoe de regeling werkt en factureren pas wanneer de aanvraag is goed gekeurd.

Hoe kun je WSBO aanvragen?

WSBO kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling wordt aangevraagd voor werkzaamheden die in de toekomst gaan plaatsvinden. Je moet wel voldoen aan een aantal eisen, naast de eis dat je inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en/of belastingplichtig voor de inkomstenbelasting bent. Zo moet het onderzoek plaatsvinden in de EU, je ontwikkelt het product/proces/onderzoek zelf. Bij problemen bij de ontwikkeling zoek je zelf uit wat de verklaring daarvoor is. Je mag geen publieke kennisinstelling zijn. Je moet zelf jaarlijks minimaal 500 uur besteden aan het onderzoek, dit geldt bij een eenmanszaak. Bij een bedrijf dat onder de vennootschapsbelasting (VPB) valt, moet er loonheffing worden afgedragen voor de werknemers betrokken bij het onderzoek.

Lees meer…