Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een veelvoorkomend fenomeen en het gebruik van dergelijke overeenkomsten neemt in alle rechtsgebieden aanzienlijk toe. Dit betekent dat steeds meer mensen ermee geconfronteerd worden en dat er dus steeds meer behoefte is aan uitleg van en hulp bij vaststellingsovereenkomsten. Dit is dan ook waar het bij Vaststellingsovereenkomst.org om gaat. 

In dit artikel zal ik antwoord geven op enkele vragen, zoals: wat is een vaststellingsovereenkomst? Waarom wordt deze steeds vaker gebruikt? En wat kan de rol van Vaststellingsovereenkomst.org hierin zijn?  

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als je niet goed weet waar dit over gaat dan zal de eerste vraag die bij jou opkomt wel zijn: wat is een vaststellingsovereenkomst? De korte uitleg is dat het een overeenkomst is waarbij partijen een regeling treffen ter voorkoming of ter oplossing van een geschil. Een vaststellingsovereenkomst kan veel ongemakken en kosten voorkomen en wordt daarom ook veelvuldig in veel verschillende rechtsgebieden gebruikt. Vaststellingsovereenkomsten worden andere gebruikt in het:

  • Verzekeringsrecht
  • Belastingrecht
  • Bestuursrecht
  • Arbeidsrecht

Met name in het arbeidsrecht is de vaststellingsovereenkomst de afgelopen jaren erg populair geworden. Dit komt doordat deze veel gebruikt wordt bij ontslagzaken. Dit is dan met name ook waar Vaststellingsovereenkomst.org zich mee bezig houdt en waar ik straks op terug zal komen. 

Om de vraag ‘wat is een vaststellingsovereenkomst?’ verder te beantwoorden is het van belang om te weten waarom partijen een bindende regeling treffen en daarmee hun recht om hun geschil aan een rechter voor te leggen beperken. Waarom zouden partijen dit willen? Een conflict door de rechter laten oplossen is niet altijd de beste oplossing, ook al is dit misschien wel de meest bekende manier. Een oplossing gegeven door de rechter kost vaak veel tijd en geld, wat partijen in veel gevallen niet hebben. Ook komen er vaak geen echte ‘winnaars’ uit een dergelijke oplossing voort wat veelal onbevredigend voelt voor partijen en wat conflicten in de toekomst over misschien zelfs wel hetzelfde geschil vaak niet voorkomt. Het onderliggende conflict is door de rechter namelijk niet opgelost, er is slechts een knoop doorgehakt over hoe op korte termijn gehandeld dient te worden.

Een alternatief is daarom het geschil samen proberen op te lossen met eventueel de hulp van advocaten en mediators. Men doet er vervolgens goed aan om de afgesproken oplossing te laten vastleggen en dat vastleggen gebeurt dan in een vaststellingsovereenkomst. Gevolg hiervan is dat partijen hierna niet kunnen terugkomen op dit geschil door toch anders te handelen of door het geschil alsnog aan een rechter voor te leggen. Daarmee wordt namelijk niet nagekomen aan de overeenkomst wat wanprestatie oplevert. Een wanprestatie geeft vervolgens een recht op schadevergoeding aan de benadeelde partij.

Ik hoop dat hiermee de vraag ‘wat is een vaststellingsovereenkomst?’ voldoende duidelijk is beantwoord. 

Wat kan Vaststellingsovereenkomst.org voor jou betekenen? 

Nu de vraag ‘wat is een vaststellingsovereenkomst?’ is beantwoord, vraag je je vast af wat Vaststellingsovereenkomst.org in dit alles voor jou zou kunnen betekenen. Zoals ik al zei bij de beantwoording van ‘wat is een vaststellingsovereenkomst?’, is de vaststellingsovereenkomst de laatste jaren met name in het arbeidsrecht in populariteit toegenomen doordat vele ontslagzaken met behulp van een dergelijke overeenkomst afgewikkeld worden. Dit betekent dat deze zaken worden geregeld in overleg door werkgever en werknemer zodat gesproken kan worden van ontslag met wederzijds goedvinden. Het resultaat van dit onderlinge overleg wordt dan vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. 

De advocaten en juristen van Vaststellingsovereenkomst.org zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en dan met name in het ontslagrecht. Zij helpen werkgevers en werknemers met vragen als: wat is een vaststellingsovereenkomst? Wat kan hierin worden geregeld? En moet ik akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?