Verander je mindset en verander je leven

Het Idee van een mindset
is een idee dat tegenwoordig veel populariteit geniet, maar de vraag is
natuurlijk wat we precies bedoelen met een mindset.
Het is eigenlijk een woord
waarmee je aangeeft hoe je naar de wereld kijkt. Heel globaal zou je
bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je een positieve mindset hebt en dat betekent
dat je mind de wereld op een positieve manier benadert. Maar het is soms lastig
om zelf te bepalen hoe je nou naar de wereld en jezelf wilt kijken. Dat komt
omdat je van jongs af aan in een bepaald stramien terechtkomt. Je gaat immers
naar de lagere school, vervolgens ga je naar de middelbare school en daarna ga
je een beroepsopleiding volgen. Binnen dit kader zijn bepaalde normen en
waarden actief die je daardoor ook sneller oppakt. Die normen en waarden zijn
afhankelijk van de maatschappij waarin je leeft, de cultuur die daarin saillant
is en de mensen om je heen. Op het moment dat je niet of weinig op deze zaken
reflecteert ontwikkel je dus bijna op de automatische piloot een bepaalde
mindset die geschikt is voor de context waarin je leeft. Maar zoals je uit het
verhaal kunt opmaken, is dit alles behalve echt een bewuste autonome keuze.
Daarom is het zeker aan te raden om af en toe even beide zaken stil te staan en
te kijken waarom je een bepaalde mindset hebt en of je deze eventueel ook kunt
aanpassen. Om je daarbij te helpen kun je gebruik maken van Cosmic Life. In
principe zijn er altijd meerdere wegen naar Rome. Dat betekent in deze context
dat je bijvoorbeeld een hele rationele weg kunt bewandelen, maar je kunt ook
een wat meer spirituele weg betreden. Deze beide wegen hoeven niet per se naar
verschillende eindbestemmingen te leiden. Het kan heel goed zijn dat je vanuit
verschillende perspectieven hetzelfde einddoel kunt benaderen. Het idee is
alleen dat de mindset waar je gebruik van maakt de ervaringen kleurt. Omdat je
als mens juist heel veel verschillende kanten en aspecten hebt, is het nooit heel verstandig om je teveel te focussen op één van die kanten en/of aspecten.
Daarom is het juist zo belangrijk om zelf te sleutelen aan je mindset en te
kijken wat de mogelijkheden zijn binnen het kader waarin jij opereert. Dankzij
Cosmic Life kun jij de magie ervaren die mogelijk is binnen en een leven dat
bewust wordt geleefd.

Ontdek jouw mindset via
cosmiclife.nl

Als je niet helemaal
tevreden bent over de settingen van jouw mind, dan kun je met die settingen aan
de slag gaan via Cosmic Life. Je vind op de site van cosmiclife.nl meer
informatie over hoe je je mindset kunt veranderen en wat hierbij juist van
belang is. Je kunt dan ook gebruik maken van verschillende cursussen waarbij je
wordt gecoacht om bewuster in het leven te staan.

Surf naar de site voor
meer informatie

Mocht je graag meer
willen weten over de mogelijkheden van Cosmic Life, dan kun je het beste even
naar de website surfen. Hier kun je vervolgens terecht voor informatie
over verschillende onderwerpen zoals:

  • Cursussen
  • Webinars
  • Coaching