Smartengeld bij een whiplash: hoe werkt dat eigenlijk?

Stel je eens voor dat jij zomaar een ongeluk krijgt. Een ongeluk waar je daadwerkelijk niet aan kunt doen. Wat een drama is dat, en wat voelt dat onrechtvaardig. Men kan niet goed tegen onrecht en terecht, dat is ook absoluut iets wat je niet moet willen. Gelukkig is het juridisch systeem zo ingericht dat je iets kunt doen daartegen en toch nog geld op kunt eisen. Je hebt vast wel eens aan de term schadevergoeding gedacht, vooral als je het slachtoffer bent van een dergelijk ongeval. Deze blog zet centraal het te eisen smartengeld bij een whiplash. Want ook smartengeld bij een whiplash kan worden geeist, mits voldoende kennis en een geloofwaardige eis daaraan ten grondslag ligt. Lees verder en leer meer over smartengeld bij een whiplash. 

Wat is dat precies, smartengeld? Hoe werkt smartengeld bij een whiplash? 

Hoe werkt dat dan, smartengeld? Allereerst van belang om de definitie eens goed te bekijken. Smartengeld is namelijk een geldelijke letselschadevergoeding voor het letsel dat je niet in geld kunt uitdrukken. Dit kan namelijk leed of pijn zijn. Want dat is erg lastig om in geld uit te drukken, net als geluk. Hoe toon je dat aan? Hoe druk je zoiets uit? Het ziet op tijdelijk letsel maar ook op blijvend letsel. Het wordt toegekend als een persoon bijvoorbeeld door een fout van iemand anders tijdelijk of blijvend letsel heeft opgelopen. In het dagelijks leven kun je daar dan enorm veel hinder van ondervinden of schade ondervinden. Hinder is vaak niet genoeg; schade wel. En dan komen we te spreken over smartengeld bij een whiplash. De vergoeding wordt vervolgens uitgekeerd bij aantasting van de eer of van de goede naam. Dat is in feite waar het om gaat. Maar hoe werkt dat bij een whiplash, smartengeld bij een whiplash aanvragen? Dat behandelen we nu ook nog even. Het werkt ongeveer zo. Eerst wordt bekeken wat er precies aan de hand is geweest, is er van achter aangereden? Hoeveel schuld heeft de ander? Dan wordt vervolgens de hoogte van het smartengeld vastgesteld. De belangrijkste klachten worden vervolgens genoteerd. Uiteindelijk kan het bedrag wel oplopen tot tienduizenden euro’s als het gaat om smartengeld bij een whiplash.

Op hoeveel smartengeld heb je eigenlijk recht?

Het is daarnaast belangrijk om uit te zoeken op hoeveel smartengeld je eigenlijk recht hebt. Want als je immateriële schade hebt geleden waar je je waarschijnlijk af hoeveel smartengeld je kunt eisen. Het is goed om daar oer na te denken. Het is helaas niet makkelijk en geen kleine som van tweehonderdvijftig plus honderdvijftig en de uitkomst is dan het getal dat je kunt vorderen. Nee, smartengeld bij een whiplash werkt daadwerkelijk anders. Er zijn namelijk allerlei factoren die de hoogte van het smartengeld beïnvloeden. Je kunt namelijk denken aan de leeftijd, de aard en de ernst van het letsel, hoeveel pijn je zult lijden, maar denk daarnaast ook aan factoren als:
  • Heb je blijvende littekens?
  • Wat is de mate van lichamelijke beperking en de invloed op jouw leven? 
  • Hoeveel schuld heeft de wederpartij aan de schade veroorzaking? 
Smartengeld bij een whiplash aanvragen? Surf dan eens naar topletselschade.nl!